Hej på Er.

Lilla Edets kommun har gett i uppdrag till de olika delarna av kommunen att komma in med synpunkter på vad man skulle villa se för utveckling av den regionen man bor i under de kommande 10-15 åren. Några av oss i Prässebo har försökt skriva ner några områden och vad som man kan utveckla, förbättra ,bevara etc.
Vi önskar dock få in lite synpunkter/ tillägg på vad vi noterat så att materialet blir så bra som möjligt. Vi kommer att lämna materialet till kommunen i början av Mars.

Några frågor så ring gärna 0709-475515 eller 0520-667336

Hoppas vi ses på mötet

Anders Karlsson

Läs mera om Prässebo Vision