I banans spår.

Bilder och kommentarer i banans spår. Positiv och negatvi kritik kan vädras på denna sida.

Bidrag i form av text och bilder emottages tacksamt. Givetvis får ni vara anonyma om ni så önskar, men redaktionen tar sig fri rätt att redigera i materialet.

Skicka dina bidrag via EMail : redaktionen@prassebo.se eller besök redaktionen personligen.

 


 

Nu smäller det mera i Prässebo samtidigt som regeringen smäller till och lovar tvespår till Trollhättan. Vad är det som har planerats sedan 1994 om inte tvespår? Byggstarten skedde innnan den lille mannen (Fygråttsky eller vad han nu heter) lovade utbyggnad. När skall den nya fyrfiliga vägen vara klar? GM kan väl inte vara så dumma att de tror på sagor. Saab och andra har påpekat behovet av en bättre 45:a i ett antal år, men tydligen har regeringen sovit. Att lösa in fastigheter, hantera överklagaden ed mera tarmåånga år. Innan det blir en väg värd namnet fyrfilig hinner kanske oljan ta slut.

 

Bilder och kommentarer i banans spår. Här kommer det pågående Nordlänken projektet att följas med bilder som visar innan, under och efter. Bidrag i form av text och bilder emottages tacksamt. Skicka dina bidrag via EMail : redaktionen@prassebo.se eller besök redaktionen personligen.

--

Det mest frapperande som hänt är att första spadtaget är taget (2004-10-09)!! Vi som haft sprängningar, shcaktning och dumprar omkring oss är förvånade. Dessutom i Nygård! Vårt pålitikerförakt späs på. Har någon av er som bor intill processen hört något från Edra folkvalda? Hör av er i så fall.

--

För övrigt mals det på i bergen här och där. Timmerbilar hämtar, Dumprar tippar och provisoriska vägar byggs. Besökande strömmen ökar, framför allt på helgerna. Ibland kommer någon och slänger sopor i PEAB's kontainer. Fy fy. Regnet har öst ner och sölat till det en del. Nu börjar sträckningen bli ordentligt synlig. Inga träd som står ivägen.Den nya järnvägsöverfarten i Boda ser ut att vara nästan färdig. Det blir mycket säkrare att korsa järnvägen när den sätts i drift. Förmodligen den enda i trakten kvarvarande obevakade övergången stängs därmed?

 

nu har det hänt

Men den skylten har blivit provisoriskt lagad igen....

 

Lapp-August vänder sig nog i graven... Men eftersom han byggde i sten finns hans hus bevarat (ganska mycket). Ni som planerar, gräver, fraktar och spränger kanske skulle gå dit och skänka Lapp-August en tanke. Tänk vad han kunde ha åstadkomit om han haft maskiner!

Den gamla banan reparerades på 80 talet. Betong slipers, helsvetsad räls. En järnvägsinvestering avskrivs på 60 år. Alltså är det c:a 40 års avskrivning kvar på den gamla banan. Denna avskrivning finns inte med i kalkylerna för den nya banan! Varför? Är det möjligsvis så att man har friserat siffrorna?

 

 

 

Enligt en tidnings artikel i Trollhättan/Lilla Edet posten den 21 sept 2004 kan Trollhättans kommun tänka sig att flytta banans sträckning i Upphärad. Vi som kämpade mot det östra alternativet känner sig lurade. Ett av argumenten för sträckningen genom samhället Prässebo var att möta banan i Uphärad! Tack ni velare i Trollhättan. Vi beskådar just nu byggnationen rakt igenom bebyggelsen. En i och för sig intressant händelse. Kom gärna och gör ett studiebesök. Glöm ej stövlar.

 

 

Det första spadtaget. Om det är barnets eller banan´s vet vi i skrivande stund inte.

Daphne heter gräverskan.

 

 

Det andra spadtaget. Nu är det inte roligt längre.

Kanske någon kan ringa till kommunkontoret och tala om för dem att järnvägsbygget har startat. Det vore ju synd om de inte fick se hur vi har det innan det är dags för invigning.  
 

 

Kanske kommer de kommer jycklande när cykelbanan är klar?

 

Den församlade kretsen var mycket imponerade av det första spadtaget. Det var mäktigt. Vi som sett grävmaskiner härja i flera veckor var inte lika fullt imponerade.
Samma människor som ovanstående bild fast lite närmare. Lägg märke till den proffisionella klädsen. Det är nog det ända som är proffsigt. Daphne har avvikit från sitt första officella uppdrag.
Arbetet är över och alla har gått hem. I bakgrunden skymtar Evert och Rosa´s sommarstuga. Att vissa har fått sjöutsikt påverkar förmodligen taxeringsvärdet. Järnvägsutsikt är också ett plus.
Det lagades telefoner nästa dag. Bra Telia eller vad nu bolaget heter.

 

040913 Avbrott på telefonerna på klintens by.

Ett litet missöde som blev stort problem för alla på Klintens by. Telefonkabeln revs ner vid trädfälling. Samtliga telefoner på Klintens by är försatta ur funktion. Personer med larm till hemtjänsten är särskilt utsatta.

 

 

Oslo Stockholm läggs ner enligt ett medelande på nyheterna (SR) torsdag 9 sept 2004!

Kan det hända Göteborg Trollhättan?

Byggs det i onödan?

 

 

Denna överenskommelse beslutades den 4 feb 2000. Klicka på den för att läsa hela i Acrobat Reader. Annars är det väl Banvärk och politiker som är Acrobater!!

Vi som kämpat för att slippa järnväg igenom våra trädgårdar och gårdar följer givetvis upp vem som sagt vad och hur många som åker vart.   

040906

Torvald Krantz utalar sig positivt. Tack Torvald

Hej Anders!

Jag må säga att detta är ett mycket trevligt initiativ att bilddokumentera fortskridantet av bygget. Trevligt för eftervärlden!!

TorvaldInsänt av : Olle Randén 040819

FA DÄS NR. 1 AMBULERANDE STENKROSS

På Banverket´s och PEAB´s informationsmöte i Alegården 04-08-17 framkom det att entreprenören kommer att nyttja en ambulerande stenkross. Den kommer att förflyttas i bergsskärningen och således ofta vara i närheten av bostadsfasigheter. Detta var en nyhet för såväl fastighetsägarna som för Lilla Edets Kommun. Michael Asplund på kommunkontoret vill därför att samtliga som befarar att drabbas av ökat buller hör av sig. När stenkrossen sätter igång kommer han, på uppmaning, ut och mäter bullernivån för att se om den strider mot miljöbalken.

Då detta med en ambullerande stenkross inte finns med i järnvägsplanen finns det orsak att befara fler avsteg vilket vi nogsamt kommer att bevaka040901 Banverket svarar genom Bo Larsson

Nordlänken, tydliggörande "fadäs" nr 1

Hej

Det är viktigt att klargöra att krossverksamhet är tillståndspliktigt hos kommunen. Ansökan kommer att ske av entreprenören, PEAB, på samma sätt som Banverket har ansökt om tillstånd för krossning på bergupplaget i Boda. Att det inte har varit med i Järnvägsplanen är naturligt, då tänkbar vald lokalisering av ambulerande stenkross, är PEAB:s val. Det är alltså Lilla Edets kommun som ger tillstånd för verksamheten och är tillsynsmyndighet.

Med vänlig hälsning Bo Larsson Banverket Västra banregionen Projektenheten

 

.