Bilder från midsommar 2006 i Prässebo

Vi var många som såg på. Många som dansade. Mikael Karlsson spelade