Stormen slog till 2005-01-08 utan nåd 050118

Bilder från den värsta stormen på länge. Gudrun hete stormen

I september 1969 hade vi en liknande storm, som då slog mycket hårdare mot Göteborg med omnejd. Denna storm, Gudrun, skadade mycket mer av skog och elnät i södra sverige. Småland blev förmodligen värst drabbat. I vår by, Prässebo, blev skadorna värst utefter banvärksbygget. Den öppnade sträckningen av nya banan förvärrade situationen för stormens framfart. Det kan nänmnas att bokhandlarparet Andersson miste hela 12 träd. Inga personer kom till skada rent fysiskt, men det tog på psyket attt vara utan ström i flera dagar. Folk gick man ur huse för att hjälpa till med uppröjningen. Elverk startades och kablar drogs. En improviserad fest för strömlösa blev det på bygdegården. Ta lärdom av det inträffade och förse er med reservutrustning för nästa gång det blir strömlöst.....Stormkök och sprit måste man ha hemma. Gärna virke att blanda med. Eller torr ved.

Stormens krafter är enorma.

Elkablar nerfällda

Hus på Klintens by med träd vilande på skorstenen.

Kaos på stockhultsvägen. Det kom 6 personer för att hjälpas åt att röja upp.

Olle vid en rotvälta.

Även byggnader fick stryk

Elkabeln golvad.

Peab hjälpte ockå till med elverk. Tack.

Improviserad samling på bygdegården för strömlösa.