Bilder från dikeskörning den 10

april 2006 kl c:a 11:00

 

 

 

 

 

  Nya farthinder blev det också. Det tar väl minst 2 år innan vägverket har lagat?